Loading...

PLC MITSUBISHI FX3GA

(6 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM

  4,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3GA-24MR-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3GA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM

  4,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3GA-24MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3GA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM

  5,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3GA-40MR-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3GA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM

  5,500,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3GA-40MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3GA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM

  5,800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3GA-60MR-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-60MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 36 ngõ vào VDC và 24 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3GA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MT-CM

  6,100,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3GA-60MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-60MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 36 ngõ vào VDC và 24 ngõ ra transitorNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3GA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MR-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra relay Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-24MT-CM –  Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-24MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 14 ngõ vào VDC và 10 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-40MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-40MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 26 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3GA-60MR-CM – Thay thế bộ lập trình...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON