Loading...

PLC MITSUBISHI FX1S

(8 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 9%
  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MR
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MR

  2,000,000₫ 2,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-10MR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MR Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MT

  2,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-10MT
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR

  2,500,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-14MR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT

  2,700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-14MT
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR

  2,900,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-20MR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT

  3,000,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-20MT
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra transitor  Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-30MR

  3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-30MR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Mitsubishi FX1S-30MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-30MT

  3,700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1S-30MR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-30MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC và 14 ngõ ra transitor  Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình  PLC Mitsubishi FX1S-10MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC và 6 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MR - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC và 8 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MT - Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON