Loading...

PLC MITSUBISHI FX2N

(28 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Board Mitsubishi FX2N-485-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-485-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX2N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX2N series khác:Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX2NBoard PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX2N Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX2N
 • Board Mitsubishi FX2N-232-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-232-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX2N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX2N series khác:Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX2NBoard PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX2N Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX2N
 • Board Mitsubishi FX2N-422-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-422-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX2N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX2N series khác:Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX2NBoard PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX2N Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX2N
 • Cáp module Mitsubishi FX0N-65EC

  800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX0N-63EC
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Cáp module Mitsubishi FX0N-65ECNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • - 36%
  Mở rộng Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-16EX
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-16EX

  1,400,000₫ 2,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-8EX
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX2N-8EX 8 ngõ vào VDC, Mở rộng Mitsubishi FX2N-16EX  16 ngõ vào VDC,FX2N-8EX, FX2N-8EX-ES/UL,  FX2N-8EX-UA1/UL, FX2N-16EX, FX2N-16EX-ES/UL, FX2N-16EX-C, FX2N-16EXL-C
 • - 14%
  Mở rộng Mitsubishi FX2N-8ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EYR
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX2N-8ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EYR

  1,900,000₫ 2,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-8ER
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX2N-8ER, FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8EYR, FX2N-8EYR-ES/UL, FX2N-8EYR-S-ES/UL, FX2N-16EYR, FX2N-16EYS, FX2N-16EYR-ES/UL
 • Mở rộng Mitsubishi FX2N-8EYT, FX2N-16EYT

  2,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-8EYT
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX2N-8EYT, FX2N-8EYT-H, FX2N-8EYT-ESS/UL, FX2N-16EYT, FX2N-16EYT-ESS/UL,  FX2N-16EYT-C
 • Modun Mitsubishi FX2N-16ER

  2,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-16ER
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi  FX2N-16ER với 8 ngõ vào VDC, 8 ngõ ra relay có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • Modun Mitsubishi FX2N-16EYR

  2,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-16EYR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi  FX2N-16EYRModun Mở rộng PLC Mitsubishi  FX2N-16EYR với 16 ngõ ra relay, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • Modun Mitsubishi FX2N-16EX

  2,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-16EX
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi  FX2N-16EX với 16 ngõ vào VDC, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • - 21%
  Modun Mitsubishi FX2N-2AD, FX2N-2DA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Modun Mitsubishi FX2N-2AD, FX2N-2DA

  2,700,000₫ 3,400,000₫

  • Mã sản phẩm: Mitsubishi FX2N-2AD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mitsubishi FX2N-2AD Điện áp vào: Giải điện áp vào: 0 ~ 10V. Giải giá trị số: 0 ~ 4000. Độ phân giải: 12bit. Dòng điện vào: Giải dòng điện vào: 4 ~ 20mA. Giải giá trị số: 4000. Độ phân giải: 12 bit. Modun Mitsubishi FX2N-2DA Điện áp ra: Giải điện áp ra: 0 ~ 10V. Giải giá trị số: 0 ~ 4000. Độ phân giải: 12bit. Dòng điện ra: Giải dòng điện ra: 4 ~ 20mA. Giải giá trị số: 0 ~ 4000. Độ phân giải: 12 bit.Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào Analoge áp từ 0~10V DC hoặc dòng từ 4~20mA, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC...
 • Mở rộng Mitsubishi FX2N-10PG, FX2N-10GM, FX2N-1PG-E

  2,800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-1PG-E
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Module Mitsubishi FX2N-1PG-E | Mitsubishi FX2N-1PG-E | Modun FX2N-1PG Mô-đun phát xung FX2N-1PG-E (100KHz), Mô-đun phát xung tốc độ cao 1 kênh FX2N-10PG (1 MHz)
 • - 9%
  Modun Mitsubishi FX2N-2DA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Modun Mitsubishi FX2N-2DA

  2,900,000₫ 3,200,000₫

  • Mã sản phẩm: Mitsubishi FX2N-2DA
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DAModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra Analoge áp từ 0~10V DC hoặc dòng từ 4~20mA, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • - 15%
  Modun Mitsubishi FX2N-2AD
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Modun Mitsubishi FX2N-2AD

  2,900,000₫ 3,400,000₫

  • Mã sản phẩm: Mitsubishi FX2N-2AD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào Analoge áp từ 0~10V DC hoặc dòng từ 4~20mA, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3G Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào Analoge Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào Analoge Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo Couple Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100 Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra Analoge Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra Analoge Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • - 14%
  Mở rộng Mitsubishi FX2N-32ER, FX2N-32ES, FX2N-32ET
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX2N-32ER, FX2N-32ES, FX2N-32ET

  3,600,000₫ 4,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-32ER
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX2N-32ER, FX2N-32ER-ES/UL, FX2N-32ES, FX2N-32ET, FX2N-32ET-ESS/UL
 • - 7%
  Modun Mitsubishi FX2N-4AD
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Modun Mitsubishi FX2N-4AD

  3,800,000₫ 4,100,000₫

  • Mã sản phẩm: Mitsubishi FX2N-4AD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4ADModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào Analoge áp từ 0~10V DC hoặc dòng từ 4~20mA, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • - 11%
  Mở rộng Mitsubishi FX2N-4AD, FX2N-4DA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX2N-4AD, FX2N-4DA

  3,900,000₫ 4,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-4AD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX2N-4AD - Khối mở rộng 4 ngõ Analog Input 12bit. - Điện áp: 10~10V, 0-5V, 4-20mAMở rộng Mitsubishi FX2N-4DA - Khối mở rộng 4 ngõ Analog output 12bit. - Điện áp: 10~10V, 0-5V, 4-20mAMở rộng Mitsubishi FX2N-4AD, FX2N-4DA có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3G
 • - 13%
  Modun Mitsubishi FX2N-4DA
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Modun Mitsubishi FX2N-4DA

  4,200,000₫ 4,800,000₫

  • Mã sản phẩm: Mitsubishi FX2N-4DA
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DAModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra Analoge áp từ 0~10V DC hoặc dòng từ 4~20mA, có thể sử dụng cho các dòng PLC Mitsubishi FX1N, FX2N, FX3U, FX3GNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX series khác:Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2AD với 2 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD với 4 ngõ vào AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-TC với 4 ngõ vào Analoge Thermo CoupleModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4AD-PT với 4 ngõ vào Analoge PT100Modun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-2DA với 2 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-4DA với 4 ngõ ra AnalogeModun Mở rộng PLC Mitsubishi FX2N-8EX, FX2N-ER, FX2N-8EYR, FX2N-16EX, FX2N-16ER, FX2N-16EYR, FX2N-16EYT, FX2N-32EYR, FX2N-32EYT, FX2N-32ER, FX2N-232-BD, FX2N-485-BD, FX2N-422-BD
 • PLC MITSUBISHI FX2N-16MR

  4,500,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-16MR
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX2N-16MR-001, FX2N-16MR-001, FX2N-16MR -ES/UL, FX2N-16MR -ES/ULNguồn cấp 220V - 50 Hz  tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+ / -) và 8 ngõ ra relay/ transitor Sử dụng cáp lập trình PLC Mitsubishi USB – SC09 để lập trìnhQuý khách có thể download MIỄN PHÍ phần mềm lập trình GX-Developer V8.0 tại đâyDưới đây là kích thướt thực tế của bộ lập trình PLC Mitsubishi dòng FX2N:Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX2N khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi  FX2N-16MR-001, FX2N-16MT-001,  FX2N-16MR-ES/UL, FX2N-16MT-ES/UL – Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relay/ transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi  FX2N-32MR-001,  FX2N-32MT-001,  FX2N-32MR-ES/UL, FX2N-32MT-ES/UL – Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 16 ngõ ra relay/ transitor Bộ lập trình PLC Mitsubishi  FX2N-48MR-001,  FX2N-48MT-001,  FX2N-48MR-ES/UL, FX2N-48MT-ES/UL – Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ...
 • - 8%
  Mở rộng Mitsubishi FX2N-48ER, FX2N-48ET
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX2N-48ER, FX2N-48ET

  4,800,000₫ 5,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-48ER
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX2N-48ER, FX2N-48ER-DS,  FX2N-48ER-ES/UL,  FX2N-48ER-UA1/UL, FX2N-48ET, FX2N-48ET-DSS,  FX2N-48ET-ESS/UL, FX2N-48ER-D, FX2N-48ER-DS, FX2N-48ET-D, FX2N-48ET-DSS

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON