Loading...

Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U

(19 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 50%
  Mở rộng Mitsubishi FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD

  1,150,000₫ 2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-232-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX5-232-BD, FX5-485-BD, FX5-422-BD
 • Mở rộng Mitsubishi FX5-232ADP, FX5-485ADP

  3,250,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-232-ADP
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Mitsubishi FX5-232ADP, FX5-485ADP
 • Mở rộng Analoge FX5-4AD, FX5-4DA, FX5-8AD

  6,650,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-4AD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Analoge FX5-4AD, FX5-4DA, FX5-8AD
 • Mở rộng Analoge FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP

  4,600,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-4AD-ADP
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Analoge FX5-4AD-ADP, FX5-4DA-ADP
 • - 20%
  Mở rộng Mitsubishi FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES

  1,850,000₫ 2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-8EX/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng PLC Mitsubishi  FX5-8EX/ES, FX5-16EX/ES dùng để mở rộng thêm 8 hoặc 16 ngõ vào 24 V DC (Sink/source) cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UKích thước thực tế của các Mở rộng Mitsubishi FX5U như sau:
 • - 2%
  Mở rộng Mitsubishi FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Mitsubishi FX5-8EYR/ES, FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS

  2,250,000₫ 2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-8EYT/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng PLC Mitsubishi  FX5-8EYR/ES dùng để mở rộng thêm 8 ngõ Relay cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UMở rộng PLC Mitsubishi FX5-8EYT/ES, FX5-8EYT/ESS dùng để mở rộng 8  ngõ transitor 24 V DC (Sink/source) cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UKích thước thực tế của các Mở rộng Mitsubishi FX5U như sau:
 • Mở rộng Mitsubishi FX5-16EYR/ES, FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS

  2,850,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-16EYT/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng PLC Mitsubishi  FX5-16EYR/ES dùng để mở rộng thêm 16 ngõ Relay cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UMở rộng PLC Mitsubishi FX5-16EYT/ES, FX5-16EYT/ESS dùng để mở rộng 16  ngõ transitor 24 V DC (Sink/source) cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UKích thước thực tế của các Mở rộng Mitsubishi FX5U như sau:
 • Mở rộng Mitsubishi FX5-32ER/DS, FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS

  6,650,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-32ER/DS
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng PLC Mitsubishi FX5-32ER/DS sử dụng nguồn cấp 24 VDC dùng để mở rộng thêm 16 ngõ vào Sink/ Soure và 16 ngõ ra relay cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UMở rộng PLC Mitsubishi FX5-32ET/DS, FX5-32ET/DSS sử dụng nguồn cấp 24 VDC dùng để mở rộng 16 ngõ vào Sink/ Soure và 16 ngõ ra transitor 24 V DC (Sink/source) cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UKích thước thực tế của các Mở rộng Mitsubishi FX5U như sau:
 • Mở rộng Mitsubishi FX5-32ER/ES, FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS

  6,750,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-32ER/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Mở rộng PLC Mitsubishi FX5-32ER/ES sử dụng nguồn cấp 220V AC dùng để mở rộng thêm 16 ngõ vào Sink/ Soure và 16 ngõ ra relay cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UMở rộng PLC Mitsubishi FX5-32ET/ES, FX5-32ET/ESS sử dụng nguồn cấp 220V AC  dùng để mở rộng 16 ngõ vào Sink/ Soure và 16 ngõ ra transitor 24 V DC (Sink/source) cho các dòng PLC Mitsubishi FX5UKích thước thực tế của các Mở rộng Mitsubishi FX5U như sau:
 • PLC Mitsubishi FX5UC-96MT/D, FX5UC-96MT/DSS

  13,800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5UC-96MT/D
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-96MT/D,  FX5UC-96MT/DSS   – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 48 ngõ vào VDC (+/-) và 48 ngõ ra transitor sink/ soureBộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-96MT/D,  FX5UC-96MT/DSS tích hợp sẵn 1 cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5UC-64MT/D, FX5UC-64MT/DSS

  10,500,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5UC-64MT/D
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-64MT/D,  FX5UC-64MT/DSS   – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 16 ngõ ra transitor sink/ soureBộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-64MT/D,  FX5UC-64MT/DSS tích hợp sẵn 1 cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5UC-32MR/DS-TS, FX5UC-32MT/DS-TS, FX5UC-32MT/DSS-TS

  10,800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5UC-32MR/DS-TS
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-32MR/DS-TS, FX5UC-32MT/DS-TS,  FX5UC-32MT/DSS-TS   – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 16 ngõ ra transitor sink/ soureBộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-32MR/DS-TS, FX5UC-32MT/DS-TS,  FX5UC-32MT/DSS-TS  tích hợp sẵn 1 cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5UC-32MT/D, FX5UC-32MT/DSS

  8,650,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5UC-32MT/D
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-32MT/D,  FX5UC-32MT/DSS   – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 16 ngõ ra transitor sink/ soureBộ lập trình PLC Mitsubishi FX5UC-32MT/D,  FX5UC-32MT/DSS tích hợp sẵn 1 cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS

  14,800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5U-80MR/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS – Nguồn cấp 220V AC, tích hợp nhỏ gọn với 40 ngõ vào VDC (+/-) và 40 ngõ ra relay hoặc transitor sink/ sour Bộ lập trình PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi FX5U-80MR/ES, FX5U-80MT/ES, FX5U-80MT/ESS tích hợp sẵn 1c cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS

  13,280,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5U-64MR/DS
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 32 ngõ vào VDC (+/-) và 32 ngõ ra relay hoặc transitor sink / sourceBộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-64MR/DS, FX5U-64MT/DS, FX5U-64MT/DSS – tích hợp sẵn 1 cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS

  9,750,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5U-32MT/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS    – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 16 ngõ ra relay hoặc transitor sink/ sour Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-32MR/DS, FX5U-32MT/DS, FX5U-32MT/DSS tích hợp sẵn 1c cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • - 12%
  Module Mitsubishi FX5-CCL-MS
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Module Mitsubishi FX5-CCL-MS

  7,500,000₫ 8,500,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5-CCL-MS
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Module Mitsubishi FX5-CCL-MS, MELSEC iQ-F FX5-CCL-MS, Mitsubishi FX5 CC-Link master/intelligent device interface module
 • PLC Mitsubishi FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSS

  14,850,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5U-80MR/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSS    – Nguồn cấp 24VDC, tích hợp nhỏ gọn với 40 ngõ vào VDC (+/-) và 40 ngõ ra relay hoặc transitor sink/ sour Bộ lập trình PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi FX5U-80MR/DS, FX5U-80MT/DS, FX5U-80MT/DSS tích hợp sẵn 1c cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD
 • PLC Mitsubishi FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS

  10,450,000₫

  • Mã sản phẩm: FX5U-64MR/ES
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS – Nguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 32 ngõ vào VDC (+/-) và 32 ngõ ra relay hoặc transitor sink / sourceBộ lập trình PLC Mitsubishi FX5U-64MR/ES, FX5U-64MT/ES, FX5U-64MT/ESS – tích hợp sẵn 1c cổng truyền thông Ethernet 100/10 Mbps, 1 cổng truyền thông RS422/ RS485 - 4wires, tích 2 ngõ vào anloge 0 to 10 VDC - 12 bit và 1 ngõ ra Analoge 0 to 10 VDC - 12 bit , khe cắm thẻ nhớ SD

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON